Soutěžní řád

 Dog racing: výňatek ze soutěžního řádu - celý SŘ najdete v záložce ostatní dokumenty.

3. Řád racingu

3.1. Zařízení pro dog racing

3.1.1 Racing trať.

Rovinná trať, travnatá či písková, která může být lehce do kopce a je ohraničena minimálně mobilním plotem. Šíře tratě nesmí být užší než 4 m. Délka tratě je minimálně 70 m. a maximálně 100 m. Odchytový prostor nesmí být kratší než 8 m, doporučuje se 12 m.

3.1.2 Startovací boxy.

Dostatečně velké boxy pro 6 dospělých psů. Obvykle jsou v kombinaci dřeva a kovu. Podlaha musí být z vhodného materiálu. Přední víko se musí ovládat tak, aby se otevřelo současně všem šesti psům a bylo z něj vidět. Zadní dvířka musí být pevná, aby se pes couváním z boxu nedostal ven.

3.1.3 Naviják.

Stroj ovládaný motorem nebo elektromotorem, u kterého je dostatečně dlouhý pevný provázek, který vede umělou návnadu středem tratě.

 

3.1.4 Návnada.

Umělá kořist. Může být igelitový střapec, kus kožešiny, kůže nebo látky.Návnada se pokládá ve vymezeném prostoru
2 – 3 m od startovních boxů.

3.1.5 Překážky.

3 až 5 překážek v celé šíři trati. Překážky musí být plné, nejlépe z lehkého materiálu, jak z přírodního, tak umělého materiálu a mohou mít lehce šikmý sklon nebo šíři do 20 cm. Překážky mohou být na trati různorodé. Používají se 3 výškové velikosti dle racingového řádu do maximální výšky dané kategorie.

3.1.6 Cílová stěna s otvorem.

Označuje konec trati. Stěna je maxim. 4 m široká a může být z balíků slámy, sena nebo jakéhokoliv měkkého materiálu, aby se pes nezranil. Otvor je dle velikostní kategorie startujícího psa a musí být umístěn uprostřed stěny. Minimální výška stěny musí být 100 cm. Minimální rozměry pro cílový otvor:

Kategorie Small – min. 25 x 25 cm
Medium – min. 30x30cm
Large – min. 40x40cm
XXL –min. 45x45 cm

3.1.7 Náhubky.

Každý pes musí startovat z důvodu bezpečnosti v náhubku, který musí být z lehkého a bezpečného materiálu, musí odpovídat modelu uznanému FCI.

3.1.8 Racingové límce

Každý pes musí mít na krku dostatečně široký barevný límec z látky, aby byl pes na trati od sebe dobře rozeznán.

Povolené barvy límců: červená, modrá, zelená, oranžová, žlutá a fialová.

3.2. Kategorie pro skupinové běhy

S“ (Small – malí) do 35 cm, výška překážky do 35 cm

M“ (Medium – střední) od 36 cm do 48 cm, výška překážky do 50 cm,

L“ (Large – velcí) od 49 cm, výška překážky maximálně do 60 cm,

Výškou psa se rozumí kohoutková míra.

3.2.1 Kategorie pro sólo běhy

Psi i feny s kohoutkovou výškou do 43 cm

Psi i feny s kohoutkovou výškou nad 43 cm

3.3. Minimální věk psů pro účast na závodech

Soutěže se mohou zúčastnit psi malých plemen starší 15 měsíců a velkých plemen starší 18 měsíců, kteří mají licenční průkaz.

3.4. Rozdělení všech psů s PP a bez PP

3.4.1
Psi s PP zařazení dle velikosti. Pokud na startu bude minimálně 6 jedinců stejného plemene v kategorii, (dle odst. 3.2.), soutěží plemeno spolu bez ohledu na pohlaví. Při vyšším počtu jak 6, se může dělit dle pohlaví, kde musí být počet stejného pohlaví opět nad 6 jedinců.

3.4.2

Psi bez PP bez ohledu na plemeno nebo křížence. Minimální počet stejného pohlaví na startu je 6 jinak běhají feny i psi společně.

3.4.3

Výjimka pro chrtí plemena. Chrtí plemena se mohou zúčastňovat pouze tréninků, nemohou plnit licenční běhy a tím pádem se nemohou účastnit žádné akce pořádané klubem ČDRK, kde by zasahovaly do pořadí šampionátu.

3.4.4 Nesnášenlivá plemena, americký pit bull teriér a americký stafordšírský teriér mohou startovat pouze v kategorii sólo, která není povolena pro Mistrovství republiky.

 

4. Licence

4.1. Podmínky pro plnění licencí:

4.1.1

Účast minimálně na čtyřech trénincích, rozdělených na 2 sólo běhy, (v každém tréninku pes poběží 2 rovinné běhy, 2 běhy přes překážky) a 2 skupinové běhy, které pes poběží minimálně ve tříčlenné skupině, rovněž 2 rovinné a 2 překážkové.

Každý licenční trénink musí být zapsán v tréninkové kartě rozhodčím českého dog racing klubu. Od roku 2015 musí být licenční trénink zapsán alespoň od dvou rozhodčích ČDRK.

Zápis tréninků je možný nejdříve 2 měsíce před dovršeným věkem dle soutěžního řádu a vydání licenčního průkaze od 15tého měsíce dovršeného věku psa malých plemen a dovršených 18 měsíců věku pro všechny ostatní psy.
Povinná výstroj psa: vyhovující košík dle odst. 5.11, barevný límec.

4.1.2

Platnou licenci mohou získat psi všech plemen s průkazem původu (dále jen PP) nebo bez něj starší 15 měsíců věku pro malá plemena (výška v kohoutku do 35 cm) a od 18 měsíců věku pro všechny ostatní psy. Bez splněné licence a licenčního průkazu nesmí pes startovat na jakémkoliv oficiálním závodě.

4.1.3

Pro získání licence musí jedinec odběhat 4x licenční trénink, rozložený minimálně do čtyř dnů. Jeden licenční trénink obsahuje celkem 4 běhy: 2 rovinné a 2 přes překážky. Licenční trénink u snášenlivých plemen musí obsahovat jak 2 sólo tréninky, tak 2 skupinové.
Podmínkou pro zapsání licence, musí pes ochotně vlézt do startovního boxu a proběhnout bez pomoci majitele cílovou barierou. Dále nesmí být agresivní, to znamená, že nesmí napadnout nikoho z pomocníků či jiného psa na trati. Musí mít vždy košík. Pokud pes jednou z denního licenčního tréninku doběhne se sundaným košíkem, rozhodčí může tolerovat.
Rozhodčí má právo nechat zastavit střapec kdekoliv na dráze, aby posoudil, zda pes běží za návnadou.

4.2. Tréninková karta

4.2.1

Na licenčním tréninku obdrží každý majitel psa tréninkovou kartu, kam se zapisují všechny plněné tréninky. Tato karta slouží pouze po dobu, do splnění předepsaného počtu licenčních tréninků.
Před vydáním licenčního průkazu je povinností absolvovat aspoň jeden měřený trénink, kde naměřený čas u psa je nutností pro zapsání do licenčního průkazu. Tento čas bude psa provázet v budoucnu pro rozdělování nejen skupinových běhů.

4.2.2

Na základě splněných licenčních tréninků si majitel psa požádá o vystavení licenčního průkazu. Žádost musí být podána písemně na příslušném formuláři s přiloženou tréninkovou kartou, kopií průkazu původu psa, potvrzení o případném členství a úhradou poplatku.

4.3. Licenční průkaz

4.3.1

Licenční průkaz slouží jako platný doklad pro start na soutěžích ČDRK a pro zapisování výsledků na všech oficiálních soutěžích dog racing. Bez licenčního průkazu nelze startovat /s výjimkou KBR/. Do licenčního průkazu se zapisuje nejlepší čas z aspoň z jednoho povinného měřeného tréninku, který je potřeba absolvovat mezi licencemi.

 

5. Soutěžní řád

5.1. Seznam pomocníků

1.      Rozhodčí

2. Asistent rozhodčího

3.      Vedoucí racingu

4.      Startér

5.      Vedoucí odchytového prostoru

6.      Technická obsluha návnady

7. Natahování návnady

8. Obsluha časomíry

9. Zapisovatel a pomocník

10. Moderátor

11.     Veterinář 

 

5.1.1 Rozhodčí

Rozhodčí je nejvyšším orgánem akce. Dohlíží na dodržování pravidel soutěžního řádu racingu a sleduje jeho průběh. Jeho rozhodnutí ve sporných a pochybných případech jsou konečná. Technické záležitosti musí projednávat s vedoucím racingu. Před začátkem akce musí rozhodčí zajistit dodržování ustanovení v odstavcích 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, a 2.7 národního racingového řádu a ochranu zdraví psa.

Všechny běhy v rámci soutěžního dne budou hodnoceny jedním rozhodčím, který musí mít platnou licenci rozhodčího racingu. K asistenci je přizván asistent rozhodčího, který musí být členem klubu a musí mít znalosti soutěžního řádu, delegován je pořádající organizací a musí být rozhodčím schválen.

5.1.2 Asistent rozhodčího

Je určen rozhodčím a podléhá jeho pokynům. Tato funkce není nezbytná a delegovaný rozhodčí si sám zvolí, zda asistenta bude chtít.

5.1.3 Vedoucí racingu

Vedoucí racingu musí být specialista s praxí, jelikož řídí celou akci po technické i organizační stránce. Během akce rozhoduje o všech technických a organizačních otázkách souvisejících s racingem. Veškeré řešení technických či organizačních problémů dané akce podléhá jeho rozhodnutí.

5.1.4 Startér

Startér kontroluje následné skutečnosti:

 1. Aby majitelé psů, udržovali psy v klidu a přiváděli je ke startovním boxům včas podle pokynu hlasatele.

 2. Správné upevnění náhubku, jenž musí odpovídat modelu uznanému FCI.

 3. Správné nasazení barevného límce na krku psa.

 4. Správné a včasné zavedení psů do startovních boxů.

 5. Startér kontroluje technický stav boxů

 

Dále udílí i jiné organizační pokyny psovodům, ti jsou povinni jeho pokyny uposlechnout. Na pokyn rozhodčího vypouští startér najednou všechny psy z boxů. Je ve spojení a koordinaci s obsluhou návnady a rozhodčím. Vysílačkou k rozhodčímu hlásí nedostatky a možné penalizace.

5.1.5 Vedoucí odchytového prostoru

Vedoucí odchytového prostoru má na starosti kontrolu zajištění psů po doběhu a včasné odvedení psa psovodem nebo pomocníkem. Organizuje psovody a pomocníky v odchytovém prostoru po dobu běhu (určuje místo kde). 

5.1.6 Technická obsluha návnady

Obsluha návnady se řídí pokyny vedoucího racingu a rozhodčího. Zajišťuje správný chod navijáku a rychlosti umělé návnady. Stanoviště obsluhy, musí být umístěno tak, aby měla obsluha jasný výhled na celou trať Obsluha musí táhnout návnadu před psy v takové vzdálenosti, aby ji neulovili během běhu. Pokud by psi návnadu ulovili během tratě, start se musí opakovat. V případě vzniklé technické závady může být běh opakován vždy na základě rozhodnutí rozhodčího. Obsluha navijáku vyžaduj zkušenost, proto tato pozice není vhodná pro nekvalifikované osoby.

5.1.7. Natahování návnady

Pomocník, který má na starosti natažení návnady od navijáku po start. Minimálně 2 osoby, které se střídají v určitém čase a samostatně dohlížejí, aby návnada byla vždy včas natažena.

5.1.8 Obsluha časomíry

Obsluha časomíry se řídí pokyny vedoucího racingu a rozhodčího při sólo bězích. Tato obsluha je zvolena pořadatelem akce a stará se o technický chod časomíry.

5.1.9 Zapisovatel a pomocník

Zvolené osoby pořadatelem, které se starají o zapisování výsledků a vzájemné kontroly výsledků jednotlivých soutěžících psů.

5.1.10 Moderátor

Moderátor má na starosti hlášení psů na start a všechny důležité informace v průběhu závodu. Nahlíží do zapisovaných výsledků a průběžně informuje.

5.1.11 Veterinář

Veterinář je objednáván pořadatelem akce na Mistrovství republiky. U ostatních akcí má klub ČDRK domluveného veterináře na telefonu. U přejímky musí veterinář psa zkontrolovat, zda je v pořádku a může se závodu zúčastnit. Veterinář musí být během celé závodní akce přítomen a připraven k nasazení.

  1. Délka závodiště

Dráha musí být v bezvadném stavu, řádně udržovaná a pro startující bezpečná,

Délka závodní tratě musí být v rozmezí: od 70-100 metrů dle soutěžního řádu, odchytový prostor musí být minimálně 8 m dlouhý od cílové stěny, doporučuje se 8-12 m, v odstavci 1. 1. a 1.

5.3. Start

Na racingu se startuje ze startovních boxů a tzv. „z ruky“ mohou startovat pouze plemena xxl, která se nevejdou svojí velikostí do startovních boxů.

5.4. Řazení psů na startu do boxů

Řazení je dle získaného losu u přejímky, vždy od nejnižšího čísla zleva doprava z předního pohledu startovních boxů, kde se psi vypouští.

5.5. Barevné límce

Psi běhají v barevných límcích. Pes musí mít límec nasazen na krku v době běhu. Bez límce na trati by byl pes diskvalifikován. Barva se přiděluje u přejímky. Kdo nevlastní svoje barevné límce, budou mu za 100 Kč límce zapůjčeny u přejímky. Pokud se během závodu při finále sejdou psi se stejnou barvou límce, zapisovatel přidělí barvu jinou.

5.6. Nerovnoměrný počet přihlášených psů

V případě nerovnoměrného počtu přihlášených psů, dělitelného šesti, si pořadatelé určují počet psů do startovních boxů. Avšak rozdělují psy s co nejvyrovnanějším počtem.

 

 

5.7. Vyloučení psa ze závodu (nedoběh)

Rozhodčí může vyloučit na den ze závodu psa, který:


1. Bude násilně uváděn do boxu při každém běhu

2. Místo návnady honí pokaždé svého soupeře nebo ho napadne

3. Dle názoru veterináře nemá pro závod potřebnou fyzickou kondici

Pes, který byl vyloučen ze závodu, nebude zařazen do pořadí výsledkové listiny a nemá nárok na vrácení startovného.

5.8. Druhy tratí

 • Skupinový racing přes překážky

 • Skupinový racing rovinný

 • Sólo racing 1 nebo 2

 • Cross racing

5.9.1 Skupinový racing přes překážky:
Psi běhají stejnou trasu, na které je rozmístěno 3-5 překážek.
U jednotlivých běhů nemusejí být časové pauzy.
Na krku mají barevné látkové límce, které umožňují dobře rozeznat jednotlivé závodníky.

Minimální počet psů na startu stejného pohlaví je 6, při menším počtu se mohou feny i psi slučovat.

Vítězem je pes, který vyběhne jako první z cílové bariéry.

5.9.2 Skupinový racing rovinný:
Psi běhají stejnou rovnou trasu bez překážek. U jednotlivých běhů nemusí být časové pauzy.
Na krku mají barevné látkové límce, které umožňují dobře rozeznat jednotlivé psy.

Minimální počet psů na startu stejného pohlaví je 6, při menším počtu se mohou feny i psi slučovat.

Vítězem je pes, který vyběhne jako první z cílové bariéry.

5.9.3 Sólo racing 1 nebo 2
Se rozumí rovinná a překážková trať na čas. Každou z nich běží vždy jeden pes 2x. U překážkové trati se používá 3 až 5 překážek dle kohoutkové výšky psa. Pořadí startujících psů určuje los při přejímce. Při nízkém počtu startujících psů, mohou psi běžet oba běhy po sobě bez časové prodlevy.

Psi běhají ve dvou velikostech. S kohoutkovou výškou do 43 cm a s výškou nad 43 cm.

Minimální počet psů na startu stejného pohlaví je 6, při menším počtu běhají feny i psi společně. Při jednodenním závodě smí startovat maximálně 60 jedinců.

  1. Cíl: časomíra je zastavena v okamžiku, kdy pes probíhá cílem označený fotobuňkou. Není pevně stanoveno, kde musí být časomíra umístěna. Vždy musí být, ale uvedena délka tratě. Návnada mizí za druhou stěnou, pes u tohoto běhu návnadu neuloví.
   Všechny běhy se sčítají a vítězem se stává pes s nejnižším časovým součtem.

  2. Cíl: časomíra je zastavena v okamžiku, kdy pes probíhá cílem označený fotobuňkou. Není pevně stanoveno, kde musí být časomíra umístěna V tom okamžiku musí ulovit návnadu, která se hodnotí 0-2 body – nejvyšší počet bodů označuje nejslabší zájem o návnadu. Tyto body se přičítají k celkovému součtu a vítězem se stává pes, který má celkem po součtu nejméně počet bodů.

Pro danou kategorii, viz odst. 5.9.1, 5.9.2 a 5.9.3 se budou hodnotit plemena zvlášť, pokud se jich ve své kategorií sejde vice jak 6.

5.9.4 Cross racing
Se rozumíohraničená překážková trať, s libovolným počtem různých druhů překážek a zatáček. Trase je maximálně 300 m dlouhá. Psi mohou běžet jak na čas, tak na body ve skupině. Trestné body jsou za nezdolání překážky a dále dle odst. 5.11.

5.10. Hodnocení skupinového racingu

5.10.1 Rovinný a překážkový běh

Příklady možných běhů:

 1. na startu se sejde ve své kategorii pouze 6 psů, ti odběhají všechny starty bez vylučování. Pořadí se určí dle získaných bodů z jednotlivých běhů. Při rovnosti bodů rozhoduje počet lepších umístění. Mění se pouze místo ve startovním boxu.

1.místo

9 bodů

2.místo

7 bodů

3.místo

4 body

4.místo

2 body

5.místo

1 bod

6.místo

0 bodů

 

b) v jedné kategorii bude startovat 22 psů. Los určí pořadí, jací psi budou startovat spolu. Psi budou rozděleni do čtyř startů. A, B, C, D.

Rozběhy: startuje všech 6 psů v každé skupině /ABCD/

Semifinále: postupují 3 nejrychlejší z každé skupiny, sloučí se 2 skupiny /př. A+B/

Finále postupují 3 nejrychlejší ze semifinále

Ne vždy bude počet startujících psů dělitelný šesti, proto se losuje a ve výhodě je vždy skupina, kde nejsou boxy obsazeny plně. Postupuje vždy daný počet psů z každého běhu dle postupového klíče, který bude upřesněn pořadatelem závodu na základně počtu přihlášených psů a to nejpozději 24 hodin před závodem.

 

5.10.2 Propozice

U každého vypsání propozic pro sólo racing musí být vždy uvedeno, o který cíl se bude jednat.

1. bez ulovení návnady se zabíháním do stěny

2. ulovení návnady v cílovém prostoru s přičtením bodů k celkovému součtu

Pro jednodenní závod je doporučená maximální kapacita 120 psů při skupinových bězích. V případě sólo běhů se počet snižuje zhruba na 80 psů.

Psi mají na krku barevné látkové límce, které umožňují dobře rozeznat jednotlivé závodníky.

Minimální počet psů na startu stejného pohlaví je 6, při menším počtu se feny i psi slučují.

Vítězem se stává pes, který první vyběhne otvorem cílové bariéry.

Počet překážek na trati 3-5 v minimálním odstupu 5 metrů od sebe. První překážka od startu nesmí být blíže než 10 metrů a poslední překážka před cílem 20 m /cílem se rozumí stěna, do které zabíhají psi/.

 

5.11. Diskvalifikace běhu či z celého závodu a penalizace:

 • V případě, že pes napadne pořadatele, pomocníka, rozhodčího atd.

 • Pokud pes opustí trať, vyvenčí se na trati nebo označkuje startovní box.

 • Po daném limitu, který určuje pořadatel mezi startem, cílem a odchytem psa. Rozumí se doba, přibližně 4-6 minut, kdy se pes zavádí do boxu, běží na cíl a odchycení psa. Limit určuje pořadatel, za který je nutno psa připravit do boxu, dojít do odchytového prostoru a v daném limitu odvést psa mimo trať.

 • Zamlčí-li majitel háravou nebo vysoce březí fenu/ rozumí se od druhé poloviny březosti/ vylučuje z daného závodu bez nároku vrácení startovného.

 • Nemá-li handler či majitel košík, ve kterém pes může pohodlně otevřít tlamu
  /zakázané košíky – uzdy, medvědí náhubky, kožené/

 • Penalizace 1 + až 2 tr. body:

 • pes bez límce
  běžící pes s obojkem či kšírami nebo s oblečkem
  pes bez košíku nebo se sundaným košíkem
  ovlivňování handlerem či majitelem
  bezprostřední neuposlechnutí startéra k zavedení psa do boxu
  pokud není pes na startu s ostatními z daného běhu do dvou minut
  násilné zavádění psa do boxu
  překonání cílové stěny
  nevčasné zajištění psa v odchytovém prostoru /rozumí se, když se pes sám
  vrátí na dráhu nebo přeskočí odchytový prostor/
  po pokynu startéra a zavedení psa do boxu se již nesmí otevírat dvířka u boxu /pouze v případě závažného problému, nevztahuje se na sundání košíku/

 

5.12. Protesty
Protesty při akci lze podat pouze proti nedodržení technických ustanovení pravidel jednotlivých soutěží. Protest se podává vedoucímu akce zásadně písemně, se zálohou, jejíž výši stanoví předem pořadatel a je zveřejněna

v propozicích závodů. O oprávněnosti protestu rozhoduje vedoucí akce spolu s rozhodčím za přítomnosti protestující strany. V případě oprávněného protestu se záloha vrací. V případě neoprávněného protestu záloha propadá ve prospěch pořadatele.

Je povinností pořadatele o jakémkoliv protestu písemně informovat výbor ČDRK. Originál protestu musí být přiložen.

5.13. Odvody z tréninků, licencí a oficiálních soutěží dog racingu

Pravidla pro odvody a ostatní platby z dog racingu z tréninků, licencí a soutěží stanovuje výbor ČDRK. Odpovědnost za vyúčtování a platbu nese pořadatel pobočky.

Výše odvodu je 100,- Kč za psa pro nečlena ČDRK při tréninku.
U ostatních akcí je výše odvodu 10,- Kč za psa pro člena ČDRK a 100,- Kč za psa pro nečlena ČDRK.
Platba se provádí na účet maximálně do 10 dnů po dané akci.

ČDRK. (číslo účtu: 2100503800/2010) příkazem k převodu.

Jako variabilní symbol je uváděno datum konání akce.
K vyúčtování je potřeba zaslat prezenční listinu, aby bylo možno zkontrolovat počet členů a nečlenů ČDRK.

Vzorový příklad vyúčtování odvodů z akce je uveden v příloze tohoto řádu.

5.14. Sankce

Při nedodržení podmínek pro pořádání závodů mohou být uplatněny výborem ČDRK tyto sankce:

upomínka, uveřejnění na internetových stránkách klubu;

neuznání dalších akcí a pozastavení delegací rozhodčích, pokud o ně pořadatel znovu požádá;

neuznání výsledků soutěže (při nedodání výsledků nebo dodání velmi nekvalitních výsledkových listin,

posouzení i jen části závodů nedelegovaným rozhodčím apod.)

V případě nedodržení termínů zaslání výsledků ze závodů nebo termínu odvodů o více jak 10 dní, navyšuje se výše odvodů o 50 %. V případě, že pořadatel nedodá podklady a dokumentaci, klub má právo ve lhůtě 2 měsíce o konání závodů vymáhat odvody ve výši 5 000 Kč.

 

6. Bodovací šampionát klubu

6.1. Kvalifikace

Kvalifikační kritéria v akcích pro Šampionát klubu v dog racingu určuje každoročně Výbor ČDRK, kdy vyhlášení proběhne následující rok na výroční členské schůzi. Výsledky budou zveřejněni na stránkách klubu začátkem následujícího roku.

V průběhu roku probíhá minimálně 6 bodovacích akcí, z toho kvartálně jeden klubový bodovací racing.
Body se sčítají za jednotlivě akce dle umístění. Do bodování se vztahují i klasické tréninky, které výbor zvolí za bodovací, zpravidla jeden trénink v měsíci.

Pravidla a bodování pro konání šampionátu se mohou dle směrnic každý rok upravit dle narůstajícího zájmu startujících psů v dog racingu. Vše bude vždy zveřejněno na začátku roku i s bodovací tabulkou.

Kategorie mladých psů s PP (výsledky se započítávají ze všech akcí nehledě na sólo či skupinové běhy do 16 měsíců) bez velikostního rozdílu.
Obsazená kategorie minimálně 18 ti psy svého plemene s PP v průběhu roku, (nevztahuje se na pohlaví).

6.1.2. Organizace

Šampionát klubu je pořádán každoročně. Mohou se ho zúčastnit i zahraniční závodníci Hlavním organizátorem je ČDRK.

Šampionát se skládá z různých akcí v průběhu celého roku a body jsou udělovány dle tabulky u jednotlivých akcí.

 

6.1.3. Kategorie a tituly šampionátu

Titul Šampion klubu ČDRK za svoji kategorii.

Šampion klubu plemene APBT/AST, bull plemene
Kategorie sólo pouze u plemene APBT a AST. Mladý a dospělý pes dohromady
Nenaplní-li se samotná kategorie bull, šampion se vyhlašuje dohromady
Šampion klubu plemene kategorie skupin psů s PP
Kategorie skupin S, L, M dospělých psů s PP
Šampion klubu plemene kategorie skupin psů bez PP
Kategorie skupin S, L, M dospělých psů bez PP / pokud se neobsadí jednotlivá kategorie 18 jedinci, budou se sčítat dohromady S+M+L/
Šampion klubu mladých psů
Kategorie mladých psů s PP, kříženců a psů bez PP