Přihláška - Český dog racing klub

PLATBY na bankovní účet 2100503800/2010 var. symobol [datum akce]. Kopii o platbě přiložte jako přílohu k přihlášce.